NA MATEMATIKE JE KRÁSNE,
ŽE JE BEZ EMÓCIÍ

Jaroslav Holubec, riaditeľ prevádzky jadrových elektrární
Slovenských elektrární a.s.

 

Jaroslav Holubec (53) túžil rozvíjať svoje umelecké sklony ešte počas strednej školy. Prijali ho však na katedru tepelných a jadrových strojov a zariadení na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a stal sa jadrovým inžinierom. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární v Mochovciach a Bohuniciach a člen predstavenstva Slovenských elektrární.

Od umenia k technike

Nikdy nesníval o tom, že by sa mohol stať jadrovým inžinierom. Na strednej škole túžil po štúdiu výtvarného umenia, no dostať sa na umeleckú školu bolo v tom čase takmer nemožné. Uplatnenie našiel až v strojárine. Bral to ako východisko z núdze, riešenie, ktoré bolo v tom momente po ruke. Na Strojnícku fakultu STU ho prijali bez prijímacích skúšok, navyše dostal internát.

„Rok som sa potuloval po Bratislave a kreslil Staré Mesto. Mal som predstavu, že to s umením skúsim znova, že sa opäť prihlásim, pôjdem na prijímacie skúšky a budem neodbytný, ale nikdy som to neuskutočnil. Nakoniec som sa stal inžinierom a som rád, že ním som.“

„Emócie sú potrebné, no treba ich vedieť zvládnuť.“

Vyštudoval katedru tepelných a jadrových strojov a zariadení. Napriek tomu, že nechcel byť odjakživa technikom, našiel sa v tom. „Mladý človek často nevie, čím chce byť. Má pred sebou nekonečne veľa možnosti a musí si vedieť správne vybrať. Ja sa cítim byť jadrovým inžinierom, to som vyštudoval a to je moja profesia,“ dopĺňa J. Holubec.

Jadrové inžinierstvo

Aj keď J. Holubec sa dnes ako člen predstavenstva Slovenských elektrárni stará hlavne o chod firmy, veľkú časť jeho pracovnej doby stále zaberá prevádzka jadrových elektrární v Mochovciach a Bohuniciach. „Prevádzka jadrovej elektrárne je naozaj zložitá a náročná činnosť, ktorá vyžaduje neustálu pozornosť. V elektrárňach sme si postavili latku vysoko,“ hovorí J. Holubec.

„Strojnícka fakulta vám poskytne množstvo vedomostí. Najmä štúdium matematiky vás dokonale pripraví do profesijného života. Keď sa človek venuje matematike, naučí sa myslieť úplne iným spôsobom, ktorý potom môže uplatniť v akejkoľvek situácií.“

Každý študent by sa však podľa J. Holubca mal najprv zamyslieť nad tým, či sa chce naozaj venovať technickým vedám. Musí vedieť, čo to obnáša. „Fyzika a matematika sú vedy s ktorými budete žiť dlhú dobu. Aj keď ja osobne som vo svojom povolaní žiadnu diferenciálnu rovnicu riešiť nemusel,“ dodáva s úsmevom.

Matematika bez emócií

V technických oblastiach je rozhodovanie založené primárne na faktoch, ktoré sú jasné a jednoznačné. Každé riešenie problému musí vychádzať z poznatku týchto faktov a musí byť logické. Obzvlášť to platí pri tak citlivej a náročnej činnosti, akou je prevádzka jadrovej elektrárne. Matematika učí človeka logicky myslieť, zvažovať jednotlivé fakty a vyvodzovať závery. Tým, že sa študenti venujú matematike, naučia sa podvedome a automaticky dôvodiť a zvažovať pre a proti.

„Matematika vás naučí myslieť chladne.“

„Matematika má tu krásu, že v nej nie sú emócie. Emócie patria k životu a nie sú v princípe zlé. Svoju prácu nemôžete robiť, ak k nej nemáte vybudovaný vzťah. No v situáciách, keď potrebujete spraviť vážne rozhodnutie, musíte hodiť emócie za hlavu, pretože inak sa rozhodnete zle. Musíte byť úplne chladní. No a matematika je práve taká. V nej sú veci jednoznačne definované a majú vždy iba jediný jasný výsledok.“

Jaroslav Holubec

Narodil sa v roku 1960 v Handlovej. Je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Štúdium katedry tepelných a jadrových strojov a zariadení ukončil v roku 1984. Dnes je jadrovým inžinierom a riaditeľom prevádzky jadrových elektrární Slovenských elektrární a.s. (jadrovej elektrárne v Mochovciach a jadrovej elektrárne V2 v Bohuniciach). Zúčastnil sa na mnohých misiách a tzv. peer review medzinárodných organizácií MAAE a WANO. Vo februári 2013 bol zvolený do pozície člena predstavenstva Slovenských elektrární.

Zaujal vás príbeh Jaroslava Holúbca? Napíšte nám na Facebooku.